Azonosító szám: SzPk-00029-16-08 2 07 2 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Műgyantás kézi-lamináló
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Műgyantás kézi-lamináló
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
8. Vegyipar
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Elsőfokú munkaköri alkalmassági igazolás
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szakmai végzettséggel ellátható jellemző tevékenységek: üveg- és szénszál erősítésű termékek (hajótestek, tartályok, burkolatok stb.) gyártása; formaleválasztózás, gélezés, nyitóréteg laminálása, szerkezeti rétegek laminálása, szélezés, csiszolás. Továbbá a laminált alkatrészek kötése ragasztással, laminálással és kötőelemekkel.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Műgyantás kézi lamináló
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kompozit termékek piacának dinamikus fejlődése egyre szigorúbb követelményt támaszt a termékgyártókkal szemben a jó minőségű alapanyagok és a korszerű gyártástechnológiák tekintetében, illetve ezen anyagokat alkalmazó szakemberek vonatkozásában is. Másrészt a környezetvédelmi szempontok és törvényi szabályozások komoly terheket rónak a piac szereplőire, ezért szükséges ennek a technológiának magas szintű szakmai képzés keretein belül történő elsajátítása, a korszerű alkalmazások gyakorlatának megismertetése. A kézi-laminálók számára a bemutatott szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek. A kézi laminálás, mint gyártástechnológia élőmunka igénye igen nagy, és a gyártott termékek minősége nagyban függ a dolgozó felkészültségétől, az anyagok ismeretétől, a gyakorlottságától és az odafigyelésétől. Ezen emberi tényezők miatt csak alapos szakirányú ismeretek birtokában garantálható a minőségi, reprodukálható termékgyártás. A programkövetelmény összeállítása a Szakmai Szervezetek Országos Szövetsége és az Erősített Műanyaggyártók Szövetsége szakembereinek bevonásával készült, ami a képzés munkaerő-piaci relevanciáját garantálja.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése