Azonosító szám: SzPk-00008-16-05 3 08 2 /1
Érvényesség kezdete: 2016-12-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Gépészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítés, szakmunkás, vagy magasabb szakmai végzettség, vagy a bemeneti kompetencia mérés során ennek megfelelő eredmény teljesítése.
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: 1 év gépkezelői gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A hidraulikus és pneumatikus berendezések gépkezelője,üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője. Az ipar különböző területein megjelenő gépkezelői feladatok ellátása, egyszerű karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátása. Hidraulikus és pneumatikus rendszerek, hajtástechnikai eszközök kezelése, üzemeltetése és karbantartása.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8211 Mechanikai gépszerelő Gépgyártósori gépkezelő, hidraulikus és pneumatikus berendezések gépkezelője,üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése