Azonosító szám: SzPk-00120-16-05 4 07 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szerszámjavító hegesztő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szerszámjavító hegesztő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakiskolai középfokú végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos vagy 34 521 06 Hegesztő vagy 34 521 04 Ipari gépész vagy 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő vagy 34 521 10 Szerszámkészítő vagy 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő vagy 31 582 01 Csőhálózatszerelő vagy 31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő vagy 31 521 05 Gázhegesztő vagy 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Szerszámjavító hegesztő szakmai végzettséggel ellátható az öntés és képlékenyalakítás során alkalmazott szerszámok javítóhegesztése. A szakmai végzettséggel rendelkezők értelmezni tudják a gyártói hegesztési utasításokban megadott adatokat, a speciálisan javításra vonatkozóakat is. Ismerik a jellemző szerszámanyagokat és azok hegeszthetőségét. A gyakorlatban jól tudják használni a semleges védőgázas volfrámelektródos ívhegesztő eljárást a szerszámok javítóhegesztéséhez és be tudják állítani az előírt technológiai paramétereket. Elvégzik az alapvető gyártásközi ellenőrzéseket, felismerik a hegesztés során keletkező hibákat és azokat korrigálni tudják.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7325 Hegesztő, lángvágó Szerszámjavító hegesztő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése