Azonosító szám: SzPk-00050-16-05 0 08 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hidraulikusrendszer-karbantartó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hidraulikusrendszer-karbantartó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
-
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig SzPk-00035-14-05 0 08 3 Hidraulikusgép-üzemeltető
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Ipari területen szerzett min. 1 év szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Hidraulikusrendszer-karbantartó végzettséggel rendelkező képes szisztematikus hibakeresést végezni, paramétereket beállítani, mérésekre alapozva céltudatos karbantartási tevékenységet megvalósítani. Ismeri a hidraulikus körfolyamatok és részegységek működését, továbbá alkalmazási területeit. Vezérlés- és szabályozástechnikai alapfogalmakról szerzett tudása alapján érti és alkalmazza az irányítástechnika, az elektromosság, az elektrohidraulikus hajtás és vezérléstechnika alapvető szabályait, illetve jelképi ábrázolását. A rendszerparaméterek ismeretében képes a hidraulikus tápegységek kiválasztására, beüzemelésére és karbantartására. Ismeri és betartja a hidraulikus rendszerekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. Tisztában van a szivattyúegységek jellemzőivel, valamint a hidraulikus munkaközeg tulajdonságaival és tisztíthatóságának alapelveivel. Képes megállapítani a hidraulikus rendszerek veszteségforrásait, illetve javaslatot tenni a veszteségek csökkentésére. Gyakorlati ismeretei vannak a speciális kapcsolások tehertartásáról, sebesség- és fordulatszám-állításáról, illetve a vonatkozó szabványokról és előírásokról. Ismeri a hidraulikus proporcionális szelepeket és szerelési módjaikat, valamint elektronikájukat. Tisztában van a proporcionálhidraulikus rendszerek PLC-vel történő adatátviteli és kommunikációs lehetőségeivel.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8211 Mechanikaigép-összeszerelő Hidraulikusrendszer-karbantartó; hidraulisgép-üzemeltető
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése