Azonosító szám: SzPk-00039-16-06 3 03 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Elektrosztatikus feltöltődésekből adódó gyártási problémák feltárása és kezelése
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
ESD koordinátor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
6. Elektrotechnika-elektronika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakközépiskola befejező tizenkettedik évfolyamának sikeres elvégzését tanúsító középfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az elektronikai iparban, ahol elektrosztatikus feltöltődésre érzékeny alkatrészeket kezelnek, tárolnak, csomagolnak, javítanak és összeépítenek, a kialakuló elektrosztatikus töltődés és kisülés (az angol megfelelőjéből /ElektroStatic Discharge/ származtatott ESD rövidítést alkalmazzuk) problémákat jelent, az ESD koordinátor képes a megfelelő ESD védelmet kialakítani és fenntartani.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3190 Egyéb műszaki foglalkozású ESD koordinátor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elektronikai ipar napjainkban kiugróan gyorsan fejlődik, és ez a gyors változás a munkavállalók folyamatos képzését igényli. Az elektronikai cikkek gyártása során, ahol elektrosztatikus feltöltődésre érzékeny alkatrészekkel, eszközökkel zajlik a munkafolyamat, a kialakuló elektrosztatikus töltődés és kisülés (ESD) jelentős kockázatot jelent, mert a káros kisülés selejthez vezethet, amely a vállalatok számára komoly károkat okoz, így kiemelten fontos számukra, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárs álljon rendelkezésükre, aki az ESD védelmi feladatok felelősségteljes ellátását biztosítja. Az ESD koordinátor, mint a foglalkozás megnevezése a nemzetközi szakmai gyakorlatban alkalmazott megnevezés. A munkakör megnevezés megtalálható az ESD védelemre vonatkozó nemzetközi szabványokban. Az ESD koordinátor, mint munkakör definícióját az IEC-61340-5-1 szabvány tartalmazza. Az elektronikai iparban az ESD koordinátor alkalmazása több területen indokolt, mint például a minőségbiztosítás, a gyártás, gyártástámogatás, a karbantartás, házgondozás, raktározás, szállítás, csomagolás, szervízelés; így a képzésben résztvevők is sokféle szakmai területről érkezhetnek. A képzés munkaerőpiaci oldalról keresett, folyamatos igény van a jól képzett ESD védelmi tudással rendelkező munkavállalók iránt. Az ESD védelem Magyarország és Európa oktatásában nem, vagy csak kismértékben oktatott terület. Képzésünk ezt az űrt kívánja betölteni.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése