Azonosító szám: SzPk-00027-16-06 4 07 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Üzemviteli vezetők FAM továbbképzése
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
FAM minősített üzemviteli vezető
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
6. Elektrotechnika-elektronika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig villamoshálózat-szerelő, villamosenergiaipari-technikus, elektrotechnikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, villamos-mérnökasszisztens, villanyszerelő, villamos elosztóhálózat szerelő üzemeltető, villamos hálózat kezelő, Kisfeszültségű FAM kábelszerelő, Középfeszültségű FAM szerelő, Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: legalább 3 év villamosipari területen szerzett gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A FAM minősített üzemviteli vezető legfontosabb feladata a feszültség alatt történő munkavégzésre (FAM) vonatkozó döntés meghozatala. A FAM tevékenységről szóló döntés előkészítése során a FAM minősített üzemviteli vezető a feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szabályok ismeretének birtokában egy adott feladat elvégzéséről döntést hoz, és erről a döntésről a munkavezető részére írásban FAM tevékenység engedélyt ad ki, azt érvényesíti. Egyeztet a munkavezetővel az alkalmazandó technológiáról, megteszi az illetékes üzemirányítónál a különleges üzemviteli állapot, vagy a beavatkozásra előkészített állapot engedélyezésére vonatkozó intézkedéseket. A FAM minősített üzemviteli vezető gondoskodik a megfelelő hírközlési kapcsolat létesítéséről és üzemkészségének folyamatos ellenőrzéséről, szükség szerint gondoskodik a munka helyszínének azonosításáról.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7343 Elektromoshálózat-szerelő, - javító FAM minősített üzemviteli vezető
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet előírja az üzemviteli vezető kijelölését. Az üzemviteli vezető a villamos berendezés üzemeltetésével megbízott és azért közvetlen felelősséggel tartozó személy. Az üzemviteli vezető feladata, hogy az adott feladat feszültség alatt történő elvégzésére vonatkozó döntést meghozza. Ezért indokolt, hogy az üzemviteli vezető megismerje a feszültség alatti munkavégzés legfontosabb előírásait, szabályait, az alkalmazható technológiákat, dokumentumokat, személyi és tárgyi feltételeket és a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának az üzemviteli vezetőre vonatkozó rendelkezéseit.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése