Azonosító szám: SzPk-00007-16-05 4 08 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-12-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hajtás- és vezérléstechnika üzemeltető
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hajtás- és vezérléstechnika üzemeltető
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Gépészeti szakmacsoportba tartozó szakmában legalább 1 év gépkezelői gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: 1 év üzemeltetői gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzésben résztvevők megismerkednek a PLC programozás alapjaival, az IEC 61131-3 szerinti szabványos programozási nyelvekkel, a PLC alapvető tulajdonságaival, alapvető részegységeivel. Elsajátítják az Rexroth Indraworks Engineering fejlesztőrendszerben való programozást, a berendezések tesztelését, üzemeltetését, a hibakeresés gyakorlati alkalmazását. A képzésben résztvevők megismerik a Rexroth szervohajtásokat és komponenseit, azok programozási/konfigurálási lehetőségeit. Elsajátítják a Rexroth Indraworks Engineering fejlesztőrendszer paraméterezését, a berendezések beüzemelésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és hibakeresési lehetőségeket. Így a PLC és a szervóhajtások üzemeltetésével, egyszerű programozási feladataival kapcsolatos munkát elvégezni, mely az ipar szinte minden területén jelen van.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8211 Mechanikai gépszerelő Gépgyártósori gépkezelő, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője, hajtás- és vezérléstechnika üzemeltető
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése