Azonosító szám: SzPk-00156-16-17 3 04 2 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Vevőszolgálati asszisztens
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Vevőszolgálati asszisztens
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: legalább 6 hónap kereskedelmi, vagy pénztárosi gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A vevőszolgálati asszisztens - a vevőszolgálati vezető irányítása alatt - a színvonalas vásárlói kiszolgálás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat végzi: vásárlók szakszerű tájékoztatása, kérdéseik megválaszolása, vásárlói problémák megoldása, reklamáció kezelése, termékek vételárának rendezésével kapcsolatos feladatok, konfliktus helyzetek feloldása, a meg nem vásárolt termékek visszáruzása, jótállással-szavatossággal kapcsolatos ügyintézés.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4224 Ügyfél- (vevő) tájékoztató Vevőszolgálati asszisztens
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A vevőszolgálati asszisztens hiánypótló, mivel jelenleg nincs olyan képzés, amelyben a programkövetelményben megfogalmazott kompetenciákat lehet elsajátítani. A fogyasztói társadalom megerősödése magával hozta a kereskedelmi egységek számának növekedését. A vásárlás során a vásárlók elvárják, hogy a vevőszolgálati asszisztens mind szóbeli, mind metakommunikációjával segítse a vásárlót, törődjön vele, megoldja a felmerült problémákat. A képzés célja, hogy a vásárlói kör igényeit a technikai eszközök segítségével, de az emberi kapcsolatok megtartása mellett szolgáljuk ki, ezáltal is erősítve a vásárlói hűség kialakítását. A kereskedelemben működő vállalkozások versenyképességét növeli a vevőszolgálati asszisztensek alkalmazása.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése