Azonosító szám: SzPk-00019-16-04 4 03 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Smink és maszk
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes és maszkos szakember
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Felvételi elbeszélgetés: önéletrajz, tanulmányok, amennyiben van szakmai portfolio, a választott szak indoklása, jövőkép, szakmai példaképek, sminkes, maszkos szakemberek megnevezése. Értékelés: a képzési programban rögzített pontrendszer szerint.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzésben résztvevő magas szintű művészeti és szakmai alapokkal rendelkező sminkes és maszkos szakemberré válik. A képzés során a piaci elvárásoknak megfelelően sajátítja el mesterségét, így alkalmas önálló sminkes és maszkos szakemberként dolgozni kis- és nagyjátékfilmekben, televíziós produkciókban, filmsorozatokban, színházakban, videoklipekben és különböző show-műsorokban. A képesítéssel rendelkező az adott produkció rendezőjével egyeztetve, a forgatókönyv alapján kreatívan megtervezi és megalkotja a szereplők sminkjeit és maszkjait. Képes alternatívák kidolgozására, és ezek megjelenítésére smink/maszktervek vagy hangulati montázs formájában. El tudja készíteni a történelmi korok sminkjeit, és ismeri azok hajviseleteit. Képes egy arcot idősebbnek vagy fiatalabbnak láttatni, különböző állapotokat megjeleníteni rajta, illetve megalkotni egy karakter hasonmását. Speciális sminkeket és maszkokat készít,ismeri a különböző kultúrák, etnikumok sminkjeit. Testfestést készít szivaccsal és airbrush technikával, szabad kézzel és sablon használatával. Ismeri a sebek és a háromdimenziós applikációk elkészítésének technikáit, protézis alapú sminkeffektusokat készít. Megtervezi és önállóan elkészíti a karakter megváltoztatásához szükséges arcszőrzetet, alkalmazva a csomózás, knipfelés módszerét, ismeri a kopasz paróka elkészítésének és felrakásának munkafolyamatát. Képes megfelelni a HD technológia elterjedése következtében megnövekedett elvárásoknak, magabiztosan használja az airbrush technikát HD-, natúr-, beauty- és karaktersminkekhez, valamint maszkok festéséhez. Betartja a szakmára vonatkozó speciális, és a forgatásokra érvényes általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Szerves része a produkciónak, együttműködik a rendezővel, a stábbal, a társszakmákkal és a sminkes/maszkos kollégákkal. Elméleti és gyakorlati tudása, valamint eszköz-és anyagismerete hazai és nemzetközi szinten is megfelel a piaci elvárásoknak.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású Maszkmester
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése