Azonosító szám: SzPk-00011-16-17 4 05 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Drágakő-meghatározó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Drágakő-meghatározó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A drágakő meghatározó feladata a drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek felvásárlásán kívül, azok szakértése, értékesítése, aukcionálása; vagyon felértékelése; befektetési, biztosítási ügyek, kárbecslés; vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata; közgyűjtemények, egyházi tulajdonú, kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek szakértése.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő Drágakő-meghatározó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elmúlt évtizedekben – a nemzetközi tendenciát követve - az ékszerkereskedelem mellett a drágakő kereskedelem önálló területté vált Magyarországon, ezért szükség van olyan szakemberekre, akik speciális szakmai ismeretekkel rendelkeznek a drágakövekkel kapcsolatosan. A drágakő meghatározó munkájához kiemelten fontos a releváns természettudományos ismeretek alapos elsajátítása az általános ismeretek mellett, mert nagy a tévedés kockázata. A drágakövek helyettesítésére szolgáló kövek előállítására épülő ipar folyamatos fejlődése elengedhetetlenné teszi olyan szakemberek működését, akik ismerik, követik ezeket az eljárásokat, tájékozottak és gyakorlottak a műszeres vizsgálatok lehetőségeiről és használatáról. A drágakő meghatározó képzés elsősorban laboratóriumi jellegű vizsgálatok elvégzésére készít fel. Olyan speciális szakmai kompetenciákat fejleszt az elméleti háttér elmélyítésével, az eszközhasználat továbbfejlesztésével, a vizsgálati adatok elemzésével, új területek (új szintézisek, kezelések, Kimberley folyamat, szakértői tevékenység stb.) bevonásával, melyek segítségével az elsőrendű, másodrendű drágakövek azonosítása, értékelése rutinszerűvé válik, és még a ritka gyűjtőkövek meghatározása sem okoz gondot. A drágakő meghatározó nem csak drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek felvásárlásával, hanem azok szakértésével, értékesítésével, aukcionálásával; vagyon felértékelésével; befektetési, biztosítási ügyekkel, kárbecsléssel; állampolgárok vagyonnyilatkozatának felülvizsgálatával; közgyűjtemények, egyházi tulajdonú kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek szakértésével foglalkozik, ami jelentősen meghaladja egy felvásárlást végző ékszerbecsüs kompetenciáit.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése