Azonosító szám: SzPk-00080-16-20 2 06 2 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Számítógépes takarmányozási rendszer kezelője (sertés)
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Számítógépes takarmányozási rendszer kezelője (sertés)
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20. Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: A mindenkori követelményeknek megfelelő foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább 3 év sertéstartásban szerzett szakmai tapasztalat
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Betöltött 18. életév
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzés elvégzésével a résztvevő képes összeállítani a sertés valamennyi korcsoportjának és hasznosítási irányának (élettani igényeknek és termékminőségi elvárásoknak egyaránt) megfelelő takarmánykeverékeket. A szakmai végzettség megszerzésével az egyén használni tudja a sertéstelepen rendelkezésre álló számítógépes rendszert, be tudja vinni a rendszerbe az üzemi adatokat. A végzettség birtokában a felnőtt képes receptúrákat és összetettebb napi takarmányadagokat számítógépen kialakítani (optimalizálni). Az egyén a végzettség megszerzését követően képes a sertéstartásban alkalmazott etető- és itató berendezések szakszerű kezelését napi szinten ellátni, különös tekintettel a korszerű, számítógép vezérlésű rendszerekre. Felismeri az etető- és itató rendszerek meghibásodását, gondoskodik a karbantartási munkák elvégzéséről.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő Számítógépes takarmányozási rendszer kezelése (sertés)
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése