Azonosító szám: SzPk-00061-16-20 3 05 2 /1
Érvényesség kezdete: 2016-12-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kutyakiképző
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kutyakiképző
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20. Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Szükséges a súlyos szőrallergiától való mentesség, zoonózistól való mentesség. Végtagok megléte, funkcióképessége. Önálló, felelősségteljes gondolkodás, helyzetfelismerő képesség.
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Saját kutyával, minimum egy éven keresztül, heti rendszerességgel kutyaiskolai foglalkozásokon való részvétel. Mint képzésben résztvevő, tanítja a kutyáját, kutyakiképzők irányítása mellett. Megfigyeli a kutyaiskola működését, a kiképzési technikákat, összegyűjti, rendszerezi a többi gazda tapasztalatait. Nyomon követi a kiképzésben résztvevő többi kutya fejlődését.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Megtervezi és lebonyolítja a fejlesztő foglalkozásokat, amelyek során hatékonyan együttműködik a kutyával. Általánosan és speciálisan képzett kutyákat képez ki. A kutya tanítására vonatkozóan szakmailag megalapozott tematikát állít fel, hajt végre. Felkészíti a kutyákat és felvezetőiket a kutyaiskola általános szempontok szerint kialakított feladataira, különböző kiképzési módokat alkalmaz. Korrigálja és megszünteti a kutyák kiképzéssel összefüggő viselkedési zavarait. A kutya adottságaihoz és jellemző tulajdonságaihoz illeszkedve a maximális mentális és fizikális teljesítményt éri el. Bizalomra és elfogadásra épülő, kiegyensúlyozott gazda-kutya kapcsolatot alakít ki.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5292 Kutyakiképző Kutyakiképző
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése