Azonosító szám: SzPk-00013-16-20 2 06 2 /2
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Fejőgépkezelő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Fejőgépkezelő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20. Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Zoonózistól való mentesség. Végtagok megléte, funkcióképessége, ujjak épsége, érzékszervek épsége (visus), önálló gondolkodás, helyzetfelismerés képessége.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Betöltött 18. életév.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szakmai végzettség birtokában a fejőgépkezelő elvégzi a fejési munka-műveleteket, meghatározza, befolyásolja a nyers tej csíraszámát és szomatikus sejtszámát és megelőzi a tőgygyulladás kialakulását, annak bekövetkezése esetén gyógyítását. A szakmai végzettség megszerzésével az egyén alkalmazza a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát. Megfelelően használja és tisztán tartja a fejőberendezéseket és a tejkezelés további gépeit, az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépeket. Közreműködik a vemhesség során, az elletésnél és az újszülött borjú ellátásánál, a föcstej kifejtésénél és itatásánál. A megfelelő munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával és alkalmazásával gondozza a gazdasági állatokat, az állattartás épületeit és gépeit használja és karbantartja.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő Fejőgépkezelő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése