Azonosító szám: SzPk-00043-17-05 4 07 3 /1
Érvényesség kezdete: 2017-02-16
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Roncsolásmentes ultrahangos anyagvizsgálat
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Roncsolásmentes ultrahangos anyagvizsgáló
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Látásvizsgálat: Csapody IV teszt.(A közellátás tegye lehetővé legalább 30 cm távolságról Times Roman N 4,5 betűméretű vagy ezekkel egyenértékű, legalább 1,6 mm magasságú szöveg egy vagy mindkét szemmel, szemüveggel vagy anélkül való olvasását).
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Minimum 3-9 hónap szakmai gyakorlat.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A résztvevő a Roncsolásmentes ultrahangos vizsgálat során az érvényben lévő vonatkozó szabványok és előírások alapján a szakmai ismeretek elsajátítása után önállóan tud vizsgálatokat végrehajtani és azok eredményét minősíteni, írásos vizsgálati utasításokat készíteni. A felületi hiba vizsgálatok eredményeit rendszerezi és jegyzőkönyvezi.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 3135 Minőségbiztosítási technikus Roncsolásmentes ultrahangos anyagvizsgálat
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
A gazdaságban, iparban (mind a kis-, közép- és nagyvállalatok esetében) ahol fémtermékek gyártásával, üzemeltetésével, raktározásával, szállításával, szerelésével foglalkoznak szükség van a hatékony ellenőrzési rendszerre, mely kiszűri a meghibásodásokat. Az ezzel kapcsolatos roncsolásmentes vizsgálati eljárások elvégzéséhez értő szakemberekre van szükség.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése