Azonosító szám: SzPk-00066-16-03 4 03 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Sportoktató (lovasoktató) 31 813 01
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Sportegészségügyi alkalmasság a 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet alapján, valamint a Magyar Lovassport Szövetség érvényes szabályzata alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: A képzésbe a lovasoktatói végzettségnél magasabb szintű végzettséggel is lehet jelentkezni: sportedző (lovasedző) 54 813 02, lovas szakedző (Bsc), okleveles lovas szakedző (Msc) végzettség, Lovaskultúra oktató, Lovas tanár és szervező végzettség - A lovasoktatói végzettséghez kötődően biztonságos lovastudás mindhárom jármódban
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést sikeresen befejező résztvevők szakmai előképzettségüknek megfelelő szinten (lovasoktató, lovasedző és lovas szakedző) lovaglást oktathatnak a különböző fogyatékossággal élő személyeknek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, érzékszervi fogyatékkal élő, mozgásában akadályozott, a pszichés teljesítőképesség zavarai, autizmus spektrumzavar, súlyos, halmozott sérülés esetén), szervezhetik szabadidős lovaglásukat, és felkészíthetik őket a fogyatékos személyek lovassport versenyeire. Felmérik a fogyatékossággal élő lovasok állóképességét, tehetségét, technikai tudását, edzéstervet dolgoznak ki számukra, vezetik oktatásukat, edzéseiket, felkészítik őket a versenyekre, értékelik az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Összehangolják az edzők, trénerek munkáját, szervezik a szabadidős és lovassport tevékenységet, eseményeket.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3722 Fitnesz- és rekreációs program irányítója Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése