Azonosító szám: SzPk-00032-16-03 6 02 4 /1
Érvényesség kezdete: 2016-12-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismereteket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Autizmus specifikus tréner
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: A 3 év felnőttképzési gyakorlat és autizmus területén szerzett szakmai tapasztalat és/vagy autista gyermeket nevelő hozzátartozóként végzett önismereti munka, sorstársakkal végzett tevékenység, szülőképzésen való részvétel, amelyet a résztvevő szakmai önéletrajzával és legalább egy referenciával igazol.
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Autizmus ismeretekről, szemléletről, segítői attitűdről, tanácsadói/lélektani alapismeretekről, tréneri/csoportvezetői ismeretekről szerzett korábbi gyakorlati tapasztalatok, amelyet a résztvevő motivációs levelével és legalább egy referenciával/részvételi igazolással tanúsít.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az autizmus-specifikus tréner az autizmus spektrum zavar (ASZ) által érintett személyeket segítő emberek, különös tekintettel az érintettek közvetlen hozzátartozói, személyi segítői számára valósít meg képzéseket, készségfejlesztő tréningeket, foglalkozásokat. Tréneri tevékenysége során autizmus ismereteket ad át, s a téma specialitásához illeszkedve tervezi és valósítja meg a készségfejlesztő folyamatot. Képzői tevékenysége során olyan módszereket alkalmaz, amelyek alkalmasak a saját élményű témafeldolgozásra, illetve amelyek figyelembe veszik a résztvevők életkorát, tanulási képességét, személyes fejlesztendő területeit.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő Autizmus specifikus tréner
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése