Azonosító szám: SzPk-00055-16-15 3 04 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szolgáltató Központi számviteli adminisztrátor
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szolgáltató Központi számviteli adminisztrátor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
15. Közgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakközépiskola befejező tizenkettedik évfolyamának sikeres elvégzését tanúsító középfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word, Outlook) - Választott idegen nyelv irásos és szóbeli társalgási szintű ismerete - szintfelmérő
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Szolgáltató Központokban jellemzően számviteli bizonylatok adatfeldolgozási (szállítói számla, vevő számlák, dolgozói költségelszámolások), adatrögzítési feladatainak ellátása történik, amelyet automatizált, szigorúan paraméterezett folyamat részeként végeznek, integrált vállalatirányítási rendszerekben. A képzésben résztvevő a megszerzett pénzügyi, gazdasági, szervezeti és kommunikációs (szakmai idegen nyelv) alapismeretek birtokában munkaköri feladataiban ellenőrizni fogja a vállalat számlaforgalmában a számlák formai és tartalmi megfelelőségét, rögzíti azokat, analitikus nyilvántartásokat készít és vezet, az informatikai rendszerek felhasználó szintű szakszerű kezelése és a vállalati minőségügyi rendszer eljárásainak betartása mellett. A munkaköri feladatok hatékony és hiánytalan ellátása érdekében aktívan részt vesz a saját és munkacsoportja teljesítménymutatóinak javításában. Az ügyfelekkel az etikai szabályok betartásával szóban, írásban egyaránt, magyar és idegen nyelven szakszerűen kommunikál. A multikulturális környezetben ellátott feladatkörök eredményes ellátása nagyobb fokú empátiát, elfogadást és tolerancia tanúsítást igényel, tekintettel a különböző kultúrákból érkező, eltérő tradíciókkal és normákkal rendelkező munkatársakra.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4129 Egyéb számviteli foglalkozású Szolgáltató Központi számviteli adminisztrátor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése