Azonosító szám: SzPk-00023-16-23 6 02 4 /2
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Víz- és szennyvíztechnológiai továbbképzés
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Víz- és szennyvíztisztítás üzemeltető
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
23. Vízügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél
Szakmai előképzettség
szakirányú felsőfokú végzettség(ek), éspedig Környezetmérnök, Biomérnök, Vegyészmérnök, Környezet- és Vízgazdálkodási szakmérnök, Vízépítő szakmérnök,Természetvédelmi- és Vízgazdálkodási szakmérnök, Építőmérnök: vízellátás-csatornázás szakirány
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Víztisztítók üzemeltetésének irányítása. Nyersvíz termelés és előkészítés lakossági fogyasztásra, valamint speciális ipari igények kielégítésére. Szennyvíz összegyűjtése és tisztítása, szerves anyag és növényi tápanyag (N és P) mentesítése megfelelő technológia-, folyamat-optimalizálással, valamint a keletkező tisztított víz és szilárd melléktermék újrahasznosításával (biogáz termelés, iszapvíztelenítés, komposztálás, mezőgazdasági felhasználás, energetikai hasznosítás).
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2139 Egyéb, máshová nem sorolható mérnök Szennyvíztechnológus mérnök, Víz és szennyvíztechnológus
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése