Azonosító szám: SzPk-00197-17-05 1 07 1
Érvényesség kezdete: 2017-09-28
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított csőszerelő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított csőszerelő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betanított csőszerelő, a szakmunkások/mesterek irányítása mellett végzi a csőszerelési munkafolyamatokat, a csövek előkészítési, szerelési, rögzítési munkáiban. A csőszerelő ipari szakágakban - vízszerelés, fűtésszerelés, légtechnika szerelés, gázszerelés - kiszolgáló, közreműködő tevékenységet végez a csőszerelő szakemberek munkájának segítése céljából. Szakmai iránymutatás mellett képes az egyszerűbb munka tevékenységek elvégzésére, a csövek vágására, darabolására, a csőmenet készítésére,a szerelvények beépítésére, szigetelésére.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7521 Vezeték és csőhálózat szerelő Betanított csőszerelő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A betanított csőszerelő képesítés feladatprofilját tekintve olyan szakiparban jártas munkatársak képzését biztosítja, akik a csőszerelő szakmunkások tevékenységét segítik és egyszerűbb tevékenységet elvégeznek a szakipari munkafolyamatokban. A munkaerő-piaci kereslet – kínálat közelítése és az alacsony iskolázottságú személyek foglalkoztathatóságával a képzésen keresztül megoldást biztosítanak a szakiparban felmerülő munkaerő hiány megoldására. A betanított csőszerelő szakmai képzés a szakképzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek részére kínál lehetőséget olyan szakmai végzettség megszerzésére, amellyel a munkaerő-piacra való bekerülésük lehetővé válik. A képzés nem csak a jelenleg a munkaerő-piacról hiányzó segéderő pótlására nyújt megoldást, hanem annak a lehetőségét is biztosítja, hogy a szakmai végzettséget megszerzők elindulhassanak egy szakmai szocializációs-felkészítő és munkaintegrációs folyamaton, amely a további szakmai képzésekkel a segédmunkaerőt átvezeti a szakmunka világába.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése