Azonosító szám: SzPk-00177-17-03 4 03 3
Érvényesség kezdete: 2017-05-11
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hatha jóga instruktor
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hatha jóga instruktor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább három év jóga foglalkozáson való igazolt részvétel vagy jóga gyakorlatok bemutatása felvételi eljárás keretében.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A hatha jóga instruktor egyéni és csoportos jógafoglalkozásokat vezet, jógatanfolyamokat és jógaelvonulásokat bonyolít le. A hatha jóga átfogó eszközrendszerét magabiztosan használja és tanítja, a jóga mozgásos része mellett alkalmaz meditációs és relaxációs technikákat is. A hatha jóga gyakorlatanyagát a modern ember igényeire szabva alkalmazza, azaz biztonságosan, a prevenció alapelveit szem előtt tartva oktatja a jóga mozgásanyagát.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3722 Fitness- és rekreációs programok irányítója Hatha jóga instruktor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A jóga jelenlegi és egyre növekvő népszerűsége indokolja a hatha jóga instruktor szakmai végzettség létrehozását. Budapesten és minden nagyobb vidéki városban működnek jógastúdiók, továbbá a fitnesz-wellness központok kínálatában is megjelennek a jógafoglalkozások. A jóga iránti kereslettel párhuzamosan növekszik a jóga instruktorok száma is, akik másod- vagy főállásban foglalkoznak jógaórák- és tanfolyamok tartásával. A hazai jógapiac mérete és diverzitása indokolja, hogy legyen egy átfogó, ugyanakkor gyakorlatias és praktikusan használható tudást adó jóga instruktor szakmai végzettség. Jelen szakmai programkövetelmény épp ezt a célt kívánja elérni, hiszen a modern, Nyugaton és hazánkban elterjedt jóga tulajdonképpen a tradicionális jógának egy szűkebb megközelítése, amit hatha jógának hívnak. A ma oktatott jógairányzatok mind a hatha jógához tartoznak, így a szakmai végzettséggel rendelkezők tisztában lesznek a jóga széles eszköztárával, nem csupán egy-egy speciális, szűk réteg igényeit kielégítő jógairányzattal. A jógastúdiók, a jógaoktatással foglalkozó egyéb piaci szereplők és maguk a jógaoktatók magas száma is azt mutatja, hogy a hazai munkaerőpiacon nyilvánvaló kereslet van a képzett hatha jóga instruktorok iránt.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése